Giới thiệu

Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn cao nhất về giao dịch an toàn và bảo mật thông tin khách hàng. Vui lòng đọc tuyên bố sau đây để tìm hiểu về các hoạt động thu thập và phổ biến thông tin của chúng tôi.

Lưu ý: Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ thay đổi nào, vui lòng xem lại chính sách này theo định kỳ.

Chỉ bằng việc sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý với việc chúng tôi sử dụngthông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này được kết hợp với và tuân theo các Điều khoản Sử dụng.

Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin khác

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn mà thông tin này do bạn cung cấp tùy từng thời điểm. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn nhất và tùy chỉnh Trang web của chúng tôi để làm cho trải nghiệm của bạn an toàn và dễ dàng hơn. Quan trọng hơn, trong khi làm như vậy, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn mà chúng tôi cho là cần thiết để đạt được mục đích này.

Nói chung, bạn có thể duyệt Trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ không ẩn danh với chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi cho biết trường nào là bắt buộc và trường nào là tùy chọn. Bạn luôn có tùy chọn để không cung cấp thông tin bằng cách chọn không sử dụng một dịch vụ hoặc tính năng cụ thể trên Trang web. Chúng tôi có thể tự động theo dõi thông tin nhất định về bạn dựa trên hành vi của bạn trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng nhằm hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ người dùng của chúng tôi. 

Ngoài ra, bạn có thể gặp “cookie” hoặc các thiết bị tương tự khác trên các trang nhất định của Trang web do các bên thứ ba đặt. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng cookie của các bên thứ ba.

Nếu bạn chọn mua hàng trên Trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán và nhận hàng của bạn.

Nếu bạn giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin bổ sung, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán hoặc chi tiết công cụ thanh toán khác.

Nếu bạn chọn đăng tin trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc các khu vực tin nhắn khác của chúng tôi hoặc để lại phản hồi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi giữ lại thông tin này khi cần thiết để giải quyết tranh chấp, hỗ trợ khách hàng và khắc phục sự cố.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi thư từ cá nhân, chẳng hạn như email hoặc thư, hoặc nếu người dùng khác hoặc bên thứ ba gửi cho chúng tôi thư về các hoạt động hoặc bài đăng của bạn trên Trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin đó vào một tệp dành riêng cho bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (địa chỉ email, tên, số điện thoại, chi tiết công cụ thanh toán khác, v.v.) từ bạn khi bạn thiết lập tài khoản miễn phí với chúng tôi. Mặc dù bạn có thể duyệt một số phần của Trang web của chúng tôi mà không cần phải là thành viên đã đăng ký, nhưng một số hoạt động nhất định (chẳng hạn như đặt hàng) cần phải đăng ký. Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn các phiếu mua hàng dựa trên các đơn đặt hàng trước đó và sở thích của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Để ngăn chặn và giảm thiểu các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị và quảng cáo của họ mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Các biện pháp phòng ngừa an ninh

Trang web của chúng tôi có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bất cứ khi nào bạn thay đổi hoặc truy cập thông tin tài khoản của mình, chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Khi thông tin của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt, bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập trái phép.

Sử dụng dữ liệu nhân khẩu học / hồ sơ / thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Trong phạm vi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng từ chối sử dụng như vậy. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giải quyết tranh chấp; khắc phục sự cố; giúp thúc đẩy một dịch vụ an toàn; thu tiền; đo lường sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thông báo cho bạn về các ưu đãi, sản phẩm, dịch vụ và cập nhật trực tuyến và ngoại tuyến; tùy chỉnh trải nghiệm của bạn; phát hiện và bảo vệ chúng tôi khỏi sai sót, gian lận và hoạt động tội phạm khác; thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; và như được mô tả khác cho bạn tại thời điểm thu thập.

Trong nỗ lực cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ về hoạt động của người dùng trên Trang web của chúng tôi.